กฎการใช้งาน

จำกัดการใช้งานเพียง 2 เครื่อง เช่น หากเปิดเรียนจากคอมพิวเตอร์ที่บ้าน
และเปิดเรียนจากมือถือ จะถือว่าใช้งานครบ 2 เครื่องแล้วค่ะ จะต้องใช้เครื่องเดิมนั้น ในการเปิดครั้งต่อ ๆ ไป

หากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้งาน กรุณาติดต่อ
02 658 3819 หรือ e-mail: [email protected]

คลิปวิดีโอเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันภาษาญี่ปุ่น ZA-SHI
การคัดลอกแก้ไขดัดแปลงจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด
หากพบการใช้งานที่ผิดปกติ สถานบันขอสงวนสิทธิ์ระงับการใช้งานชั่วคราวหรือถาวร